Krúžok aktivít pre mamičky s deťmi
Teacher Lenka Vodičková
Age 0-3 rokov
Class size 6 osôb
Duration 60 min
Category Športové krúžky
2,50 vstup

„Doprajme deťom radosť z pohybu a úsmev na tvári“

Dopoludňajšie cvičenie pre detičky v sprievode rodiča, ktoré je zamerané na podporu správneho psychomotorického vývinu dieťaťa. Lekcie prebiehajú hravou, zábavnou formou, pri ktorej sa precvičuje svalstvo celého tela, posilňuje hlboký stabilizačný systém, rozvíja hrubá a jemná motorika. Aktivity sú prispôsobené veku a pohybovým schopnostiam detí v danom vekovom období. Pracujeme s modernými, detskými pomôckami, pričom využívame veľa riekaniek, pesničiek, aktivít, pri ktorých vyčaríme úsmev na tvári detí