Bedminton pre 1. až 8. ročník ZŠ.
Teacher Mgr. Júlia Ižvoltová
Age 1.- 8. ročník ZŠ
Duration 90 min
Category Športové krúžky

Bedminton je ľahká hra plná zábavy. Rekreačná forma hry je v porovnaní s inými športami nenáročná. Je príjemným spestrením pohybovej aktivity v rámci zdravého životného štýlu detí – pomáha udržiavať telesnú kondíciu, rozvíja základné športové zručnosti ako koordináciu zraku a rúk, techniku hádzania a chytania, stabilitu a rovnováhu, rýchlosť a pohyblivosť, skoky a dopady ako aj znalosť taktiky a rozhodovania sa.

Cena krúžku je uvádzaná so vzdelávacím poukazom / bez vzdelávacieho poukazu.

Krúžok nenásilnou, zábavnou a hlavne hravou formou poskytne základné pravidlá bedmintonu ako aj pozitívny obraz o tomto športe prostredníctvom pohybových a súťažných aktivít, interakciou s ostatnými na dosiahnutie úspechu. Rekreačná hra je určená pre začiatočníkov a pokročilejších.