LEGO krúžok

Krúžok pre deti od 4 do 6 rokov.

Jazdecký krúžok

Jazdecký krúžok pre deti od 6 rokov.

Florbal

Florbalový krúžok pre chlapcov od 5 do 15 rokov.