Šmolkovia

Krúžok plný športu pre chlapcov a dievčatá, ktorí majú radi pohyb.

Baby Fit

Dopoludňajšie cvičenie pre detičky v sprievode rodiča.

Babinec (Praktické dievča)

Umelecký krúžok pre rozvoj praktických zručností dievčat od 8 – 15 rokov.

Tweety prípravka

Tanečná pohybová príprava pre deti od 4 rokov.