Počítačový kurz pre dospelých a seniorov

Počítačový krúžok pre začiatočníkov, určený pre dospelých a seniorov.

Florbal

Florbalový krúžok pre chlapcov od 5 do 15 rokov.

Šmolkovia

Krúžok plný športu pre chlapcov a dievčatá, ktorí majú radi pohyb.