Tweety JVK

Záujmový útvar Tweety JVK je vhodný pre deti a mládež. Tanečníci získavajú všestranný tanečný…

Tweety 6. a 7. ročník JVK

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ a mládež SŠ.

Tweety 5. ročník

Tanečný krúžok pre deti II. stupňa ZŠ a mládež SŠ.

Tweety 4. ročník

Tanečný krúžok pre deti I. stupňa ZŠ.

Tweety 2. ročník

Tanečný krúžok pre deti I. stupňa ZŠ.

Tweety 1.ročník

Tanečný krúžok pre deti I. stupňa ZŠ.

Tweety drobci

Tanečná pohybová príprava pre deti od 4 rokov.