Kalendár umelecko-vedomostných súťaží-organizované CVČ(TU)

Kalendár umelecko-vedomostných súťaží - OÚ Trenčín        (TU)

Kalendár predmetových súťaží -                                        (TU)

Kalendár športových súťaží ZŠ,SŠ                                     (TU)

 

Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovania súťaží žiakov ZŠ a SŠ   (TU)  

 

         

 

 

        VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE                        

 

 

Biológia - OK Kategória C,D

     Dátum konania: 12.2.2019 (C), 25.4.2019 (D)

     Vyhodnotenie olympiády Biológia kat. C - Na stiahnutie vo formáte pdf.

Anglický jazyk - okresné kolo

    Dátum konania: 16.1.2019

    Vyhodnotenie olympiády OAJ - Na stiahnutie vo formáte pdf

    Výsledková listina oAJ . Na stiahnutie vo formáte doc.

Slovenský jazyk - obvodné kolo

      Dátum konania: 28.11.2018

     Výsledková listina - Na stiahnutie vo formáte pdf.

 

 Technická olympiáda

 

    Dátum konania: 29.11.2018

 

   

    Vyhodnotnie TO (TU)

 

  Chemická olympiáda

 

   Dátum konania: 22.3.2019

 

Vyhodnotenie (TU)

 

Biológia - OK v kategórii E

 

Dátum konania: 16.4.2019

 

Vyhodnotenie (TU)

 

Nemecký jazyk

 

Dátum konania: 17.1.2019

                  

  ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

               

 

Všetky potrebné informácie ohľadne športových súťaží nájdete 

na stránke: www.skolskysport.sk

 

Naše športové súťaže:

4.10.2018 - OK v cezpoľnom behu

9.10.2018 - OK vo futbale SŠ

18.10.2018 - KK v cezpoľnom behu

6.11.2018 - OK v bedmintone ZŠ, SŠ

20.11.2018 - PRK vo florbale ZŠ chlapci

23.11.2018 - PRK vo florbale ZŠ dievčatá

22.11.2018 - KK v bedmintone ZŠ, SŠ

29.11.2018 - OK vo florbale SŠ ch.

30.11.2018 - OK vo florbale SŠ d.

4.12.2018 - OK vo florbale ZŠ ch.

6.12. 2018 - OK vo florbale ZŠ d.

13.12.2018 - OK vo volejbale SŠ ch.

14.12.2018 - OK vo volejbale SŠ d.

25.1.2019 - OK vo volejbale ZŠ d.+ ch.

30.1.2019 - PRK v basketbale ZŠ

31.1.2019 - PRK v basketbale ZŠ

6.2.2019 - PRK vo vybíjanej ZŠ d.

 

 

UMELECKÉ SÚŤAŽE

              

Šaliansky Maťko - 22.1.2019

Vyhodnotenie TU

Hviezdoslavov Kubín - 19.3.2019

Vyhodnotenie (TU)

Vesmír očami detí 

Sprievodný list k súťaží Vesmír očami detí

Propozície k súťaži Vesmír očami detí

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec - 26.3.2019

Vyhodnotenie TU

 

 

TOPlist