Kalendár umelecko-vedomostných súťaží-organizované CVČ(TU)

Kalendár umelecko-vedomostných súťaží - OÚ Trenčín        (TU)

Kalendár predmetových súťaží -                                        (TU)

Kalendár športových súťaží ZŠ,SŠ                                     (TU)

 

Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovania súťaží žiakov ZŠ a SŠ   (TU)  

 

         

 

 

        VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE                        

 

 

Biológia - OK Kategória C

     Dátum konania:

     Vyhodnotenie olympiády Biológia kat. C - Na stiahnutie vo formáte doc. (po rozkliknutí, možnosť prepnúť na projektovú časť v spodnej časti)

Anglický jazyk - okresné kolo

    Dátum konania:

    Vyhodnotenie olympiády OAJ - Na stiahnutie vo formáte pdf

Slovenský jazyk - obvodné kolo

      Dátum konania:

     Výsledková listina - Na stiahnutie vo formáte doc.

 

 Technická olympiáda

 

    Dátum konania:

 

    Výsledková listina TO - kat. A (TU)

    Výsledková listina TO - kat. B (TU)

    Vyhodnotnie TO (TU)

 

  Chemická olympiáda

 

   Dátum konania:

 

Vyhodnotenie (TU)

 

Biológia - OK v kategórii E

 

Dátum konania:

 

Vyhodnotenie (TU)

                  

  ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

               

 

Všetky potrebné informácie ohľadne športových súťaží nájdete 

na stránke: www.skolskysport.sk

 

Naše športové súťaže:

4.10.2018 - OK v cezpoľnom behu

9.10.2018 - OK vo futbale SŠ

18.10.2018 - KK v cezpoľnom behu

25.10.2018 - PRK vo florbale ZŠ d.

26.10.2018 - PRK vo florbale ZŠ ch.

8.11.2018 - OK v bedmintone ZŠ, SŠ

22.11.2018 - KK v bedmintone ZŠ, SŠ

 

 

UMELECKÉ SÚŤAŽE

              

Šaliansky Maťko -

Vyhodnotenie

Hviezdoslavov Kubín -

Vyhodnotenie

Vesmír očami detí

Sprievodný list k súťaží Vesmír očami detí

Propozície k súťaži Vesmír očami detí

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec -

Vyhodnotenie

 

 

TOPlist