CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

NOVINKY A POZVÁNKY

 

Voľné pracovné miesto

Centrum voľného času , Pod hájom 1356, 018 41 Dubnica nad Váhom  prijme do pracovného pomeru od 1.8.2016 na zastupovanie počas MD. vychovávateľku – tanečný odbor.
Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z.z. 
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: 
cvcdca@seznam.cz  do 31.05.2016.

Kontakt na riad. CVČ :  042/4422765, 0907710872

 

 

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/riaditeľky   TU

Prihláška do krúžku 2016/2017    (TU)

Čestné vyhlásenie 2016/2017     (TU)

Prihláška na letný tábor TU

Celý článok ako betlehem vznikol nájdete TU.

 

 

TOPlist
Hodnotenie stránky
1 2 3 4 5
Najnovšie fotogalérie
PARTNERI
PARTNERI